Inget barn lär sig mer på grund av vinstförbud

Ylva Johansson går nu emot Stefan Löfven och kräver vinstförbud i välfärdsverksamheter.

Som förälder ställde jag aldrig frågan om förskolan gjorde vinst eller inte, när vi valde förskola för våra barn. Vi undersökte hur barnen trivdes där, om personalen verkade bra och om det var kvalitet i verksamheten. Vi tog del av utvärderingar av förskolor och läste om deras pedagogiska inriktning.

Det inte alldeles enkelt att se konsekvensen i debatten om “vinster i välfärden” och “skattepengar skall inte gå till vinst”. Om jag förstått saken rätt så tycker Ylva Johansson (s) tillsammans med vänstern att det är helt fel att friskolor gör vinst, för ’skattepengar ska inte gå till företagsvinster’, men samtidigt att det är helt ok att företag bygger såväl friskolor som kommunala skolor och gör vinst på det? Och att företag säljer skolböcker, pekpinnar, idrottsredskap, skolresor och kritor till skolor och gör vinst på det? Och att kommuner upphandlar snöröjning, bänkar, kontorsmateriel och vad det nu må vara och att företag gör vinst på det? Men verksamheten i det med accepterad vinst byggda, möblerade och utrustade skolhuset får absolut inte gå med vinst?

Om postulatet är att skattepengar inte ska få bli till vinst i företag får detta betydande konsekvenser för all offentlig upphandling. Det är samma skattepengar som finansierar skolboken och bänken som läraren. Men har Ylva Johansson (s) och vänstern sett det?

Det är bra att avarter upptäcks och uppmärksammas.Men problemet med “vinster i välfärden” debatten är att den avleder uppmärksamheten från det för barnen och landet centrala – förskolans och skolans kvalitet. Alltför många i oppositionen verkar intresserade av att tala om detta i stället för det svåra – hur skall barnen lära sig mer och trivas bättre i skolan. Inte ett enda barn lär sig sannolikt mer eller trivs bättre på grund av vinstförbud.

Det är svårt att tro annat än att i vinstdebatten spökar en i grunden negativ inställning till alternativ i skolan och vården.

Utvärdera alla förskolors och skolors kvalitet mycket noga. Höj lägstanivån, låt varken barn eller skolor falla igenom.

Se till så att lagstiftningen stänger till kryphål vad gäller beskattning av företag i välfärdssektorn. Men håll fokus på kvaliteten i förskolan och skolan. Det är det som påverkar barns livsförutsättningar på riktigt.