Sverige behöver Gripen

Det besked Alliansens partiledare ger om Gripen idag är mycket välkommet. Nästa generations Gripen är rätt för Sverige.

Schweiz är den ideala partnern för Sverige. Ett högteknologiskt land, en demokrati med stabil ekonomi. Schweiz valde i november 2011 Gripen efter en mycket seriös utvärdering av alternativen. Att Schweiz senast för någon veckan sedan ånyo markerade sin beslutsamhet att gå vidare med Sverige och Gripen var mycket glädjande. Det är mycket bra att regeringen arbetat för att få samarbetet på plats och nu kan ge tydliga besked om framtiden.

Det är viktigt med en gemensam vilja att dela framtiden med Gripen, det var utgångspunkten också då jag i min gamla roll besökte Schweiz och min dåvarande kollega Ueli Maurer besökte Sverige, för att tala Gripensamarbete. Mötena var bra och förtroendefulla. (lite historik finns i bloggarkivet.)

En internationell partner har i praktiken varit nödvändig för framtidssäkring av systemet. I ett läge där alla stora länder söker och måste finna partner och kunder så var det Sverige som valdes av Schweiz. Att Schweiz valde Gripen är en av de viktigaste sakerna de senaste åren.

Flyg och marin tillhör kärnan i försvaret av Sverige.

Flyg och marina enheter är t.ex utmärkta bärare av sensorer för att kontrollera vad som händer på, under och över Östersjön. De är också bra bärare av vapen och utgör därmed en tröskel för varje aktör som skulle vilja komma över Östersjön med annat än fredliga syften. De kan göra betydande nytta i vardagen, då kontroll över vad som rör sig på Östersjön är nödvändigt också för civil säkerhet. Ingenting tyder på att Östersjöns betydelse för vår säkerhet kommer att minska. Tvärtom.

Flyget är dagligen redo att lösa uppgifter till gagn för landets territoriella integritet genom incidentberedskapen.

Flyget har visat sig vara användbart också för insatser för gemensam säkerhet. I Libyen visade det svenska flyget högsta internationella klass och imponerade på Nato i spaningsrollen.

Också i perspektiv av gemensam nordisk säkerhet är flyget potentiellt viktigt med sin snabbrörliga och snabbt tillgängliga effekt.

Mycket talar för att flygets betydelse kommer att öka framöver. En rad länder uppdaterar nu sina flygvapen. Detta pågår en stark teknikutveckling och ett generationsskifte inom stridsflyget, där nyutvecklade modeller anskaffas för framtiden.

Nästa generations Gripen behövs för att Sverige skall ha ett långsiktigt kapabelt flygvapen.

De flesta av Gripens konkurrenter bedöms vara mer än dubbelt så dyra, i flera fall flera gånger så dyra att anskaffa. Många länder har svårt att anskaffa stridsflygplan för bortåt en miljard kronor per styck. Konkurrenterna kostar också mångdubbelt att använda per flygtimme, vilket är en avgörande faktor i den långsiktiga ekonomiska kalkylen.

Gripen framstår alltmer internationellt som det enda rimligt rationella stridsflygsalternativet för medelstora länder, som INTE är beredda att acceptera astronomiska kostnader för anskaffning och användning. Gripen är troligen det enda stridsflygplanet i världen som brutit trenden med en exponentiellt ökande kostnadsutveckling för varje generation.

Snart sagt inget land kan idag utveckla stridsflyg på egen hand. Det krävs internationella partner att dela kostnaderna med. Det finns konkurrenter som står inför nedläggning, eller kraftfulla åtstramningar, om inte lyckade exportaffärer nu kan göras.

Sverige har i Schweiz funnit en idealisk partner att dela framtidssäkringen av Gripen med. Samtidigt finns ett betydande internationellt intresse från andra länder för Gripen, i dess olika versioner. Flygplanets prestanda, i relation till systemets sunda totalekonomi, men också det faktum att Sverige INTE är en stormakt, som uppträder som en stormakt mot potentiella kunder är attraherande faktorer.

Stridsflyg behövs för försvaret av Sverige och för stabiliteten i närområdet. Den som bara säger nej till att vidareutveckla Gripen bör svara på vad alternativet är. JSF för bortåt en miljard kronor styck? Att Sverige ställs utan konkurrenskraftigt flygvapen någon gång kring 2025 och därefter?

Det är mer än välkommet att Alliansregeringen skjuter till de resurser man bedömer krävs för att säkerställa Gripen.

%d bloggare gillar detta: