Diktaturens Vitryssland utmaning för EU

Idag skriver jag i Svenska Dagbladet om Vitryssland. 

Vi diskuterar alldeles för lite det faktum att det i Sveriges eget närområde finns en diktatur, där människor förtrycks och saknar alla för oss svenskar självklara fri- och rättigheter. 

I grunden är det oacceptabelt att det i Europas hjärta finns en bortglömd diktatur av den gamla Östeuropeiska typen kvar.

Vi diskuterar också för lite vilka säkerhetspolitiska konsekvenser detta kan ha för EU och Sverige.

Vitryssland gränsar förvisso till Ryssland – men också till EU. Litauens huvudstad Vilnius ligger bara enstaka mil från gränsen till Vitryssland. Utvecklingen i Vitryssland kommer att beröra EU och Sverige.

I längden är det svårt att se att den vitryska diktaturen kan överleva. Men Ryssland har en nyckelroll i utvecklingen och vill knappast se omvälvande politiska förändringar.

Oppositionen behöver stöd. När folket i Vitryssland börjar resa på sig och kräva demokrati måste EU veta hur man ska agera. Frågan är hur Ryssland förhåller sig när marken börjar gunga under diktaturen i Minsk. 

Läs gärna artikeln:   http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/strategi-for-vitryssland-kravs_7453578.svd