Stort stöd för insatser internationellt

I mätningen Transatlantic Trends 2012, som presenterades idag visar det sig att svenska folket fortsatt är mycket positiva till internationella insatser. 

62 procent är för Afghanistaninsatsen. 68 procent är för Libyeninsatsen.

Stödet för insatser är och har länge varit större i Sverige än i de flesta andra länder. Så har det varit också i tidigare upplagor av Transatlantic Trends. 

För några år sedan, när debatten i media om insatsen i Afghanistan var som intensivast inför valet 2010, var stödet för ISAF mycket stort i Sverige. Till och med störst av alla undersökta länder, vill jag minnas.

Det finns flera förklaringar. En är en lång svensk tradition av internationell solidaritet. Vi kommer till stöd när FN kallar. Försvarsmakten förmår att göra skillnad och får ständigt beröm av andra länder för den kvalitet man levererar i Kosovo, Afghanistan, Libyen och utanför Somalias kust.

En annan viktig förklaring att soldaterna själva har kommit till tals i den svenska debatten och berättat om vilken skillnad de själva ser att de gör i Afghanistan. När Sverige tragiskt förlorat soldater i Afghanistan har stödet för insatsen ökat, ett sätt tror jag för svenska folket att visa erkänsla för de uppoffringar som unga svenskar gör för civila där.

Lite förvånande är kanske att en så stor del av svenska folket som 44 procent är positiva till en insats i Syrien. Förvånande inte för att situationen saknar allvar, tvärtom, utan eftersom ingen vet hur en sådan insats skulle kunna se ut, eller om möjlighet att lösa uppgiften finns. 

Men det är glädjande att stödet för insatser internationellt är så stort. Jag vet att soldaterna som fullgör insatserna och väljer att ta risker för egen del för att värna andra ifrån risker, tycker att stöd på hemmaplan är mycket viktigt.