Dödsstraffet fel i Kina och fel i USA

Jag är mot dödsstraff i alla dess former, var det än förekommer.

Vid ett antal tillfällen har jag kritiserat Folkrepubliken Kina för den mycket omfattande användningen av dödsstraff. Kina har under många år avrättat fler människor än resten av världens länder tillsammans. Detta samtidigt som rättssystemet har betydande rättsosäkerheter. 

Det har förekommit avrättningsprocessioner genom städer och straffen har kunnat verkställas omedelbart efter dom. Det har gått inflation i antalet brott som kan ge dödsstraff. Men dödsstraffet blir inte mer legitimt om domstolsväsendet är aldrig så rättssäkert. 

Misstag görs ändå, oskyldiga människor döms. I USA har DNA-tekniken lett till att en rad dödsdömda friats, ibland efter lång tid. 

Dödsstraff strider mot de mänskliga rättigheterna, rätten till liv och livets okränkbarhet. Staten är till för att värna människors liv, inte för att ta deras liv.

Att diktaturer som kränker människors rättigheter och värde på många olika sätt också tillämpar dödsstraff är  lika sorgligt logiskt, som fördömansvärt.

Dödsstraff borde vara oförenligt med demokrati.

Kina, Iran, Nordkorea och Jemen är de länder som avrättade fler människor än USA, under 2010.

Just att demokratin USA använder dödsstraff gör mig sorgsen. USA är ett land som jag uppskattar mycket, på många sätt och som varit ett andra hem genom åren. Dödsstraffet är som ett sorgflor för ett land som räddat Europa från diktatur och förtryck under Andra Världskriget och som inte minst under det efterföljande kalla kriget stod upp för friheten och demokratin.

Men det sker förändringar. Delstaterna ser olika på saken och federala dödsstraff är relativt ovanliga. Texas och mellanvästern dominerar i användningen av dödsstraff. Flera delstater har de senaste åren beslutat att avskaffa dödsstraffet. Den senaste siffra jag kunnat hitta ger vid handen att 35 av 50 delstater har dödsstraff, men i flera fall är det mer formellt än i praktiskt bruk. 

New Jersey blev den första delstat som avskaffade dödsstraffet sedan Högsta Domstolen åter tillät bruket av det 1976. New Jersey avskaffade dödsstraffet i december 2007, under den demokratiske guvernören Jon Corzine (som senare blivit omdiskuterad av helt andra skäl). 

Jag gläder mig särskilt åt detta eftersom jag gick i skola i New Jersey, det är den stat i USA som jag känner som ett andra hem. Guvernörens stabschef var fram till september 2007, perioden som föregick beslutet, min gamla high school kamrat Tommy Shea, som haft en lång rad seniora uppdrag för demokraterna i Vita Huset, FN och utrikesdepartementet, och han ledde John Kerrys presidentvalskampanj i Florida. 

Tom har gjort många viktiga saker, men att ha varit delaktig i en administration som arbetar för att avskaffa dödsstraffet är någonting särskilt. 

Varje politiker som medverkar till att ta bort dödsstraffet har gjort en skillnad i politiken.