Stöd för Asiens demokratier

Idag mötte jag Sydkoreas ambassadör.

Det är i Asien och i synnerhet i Sydostasien, som det mesta händer. Därför har jag i snart 20 år ägnat så mycket tid jag kunnat åt att bygga nätverk i dessa länder. För att förstå globaliseringen behöver man förstå det som händer i Asien.

Särskilt viktigt är att uppmärksamma de asiatiska demokratierna, inte minst eftersom de stundom varit utsatta för hot. Sydkorea hotas regelbundet med förstörelse av Nordkorea. Japan lever också i Nordkoreas närhet och oroas av nordkoreanska försök att nå kärnvapenstatus.

Taiwan har levt under tryck från Folkrepubliken Kina, även om tonläget dämpats på senare år, sedan KMT genom president Ma kom tillbaka till makten. I Indonesien kommer hotet mer från sociala problem och tillhörande potentiell extremism.

Ostasiens demokratier representerar inte bara just demokrati, utan också i de flesta fall mycket avsevärd ekonomisk och social utveckling. Sydkorea har under många år haft skolresultat i absolut världsklass och betydligt högre andel högskoleutbildade än Sverige per årskull. I Taiwan berättas det vara fler kvinnor än män som börjar högre utbildning. Med tanke på att flickor traditionellt har kommit i andra hand i Kina är detta viktigt.

Den ekonomiska resan illustreras av att sydkoreanska företag, som för inte alltför många år sedan sågs som lågpris- och lågkvalitetsproducenter steg för steg har förändrats. LG, som idag är ett världsledande företag, hette förr Goldstar och såldes mest på postorder i Sverige. Hyundai har hunnit ikapp de europeiska tillverkarna vad gäller kvalitet och tillverkar mångdubbelt fler bilar än SAAB och Volvo någonsin gjort tillsammans. Samsung är en av världens dominerande elektroniktillverkare.

Intressant är att demokratiseringen av Sydkorea verkligen gått hand i hand med och varit en förutsättning för den ekonomiska utvecklingen.

Inledningsvis nämnde jag lite om de säkerhetspolitiska utmaningarna i regionen och det tryck som finns mot demokratin.

Den senaste tiden har en del meningsskiljaktligheter gjort sig påminda i form av diskussioner kring flera olika ögrupper, senast norr om Taiwan.

En del av detta går tillbaka till historiska frågor som stammar i efterspelet efter andra världskriget, annat kan härledas till rysk-japanska kriget 1905, tror jag att det var.

Oavsett så behöver konflikter som inte kan lösas politiskt, bilateralt eller trilateralt, tas till internationella fora och lösningar. Det gagnar ingen med upptrappning.

Sydkoreas välståndsutveckling har inte avstannat och kommer säkerligen inte heller att göra det. Man gör väldigt mycket väldigt rätt för framtiden. Inför det förestående presidentvalet är det välfärdsfrågorna, som tros komma att dominera.

Svenska politiker och företag gör klokt i att hålla hög närvaro i Sydkorea och den delen av världen generellt.