Archive for oktober, 2012|Monthly archive page

S: ”Lagen om inskränkning av människors valfrihet”

Stefan Löfven vill att kommuner skall kunna stoppa alternativ inom skola, äldreomsorg och vård. Den fria etableringsrätten skall bort. Kommuner skall inte behöva införa LOV, Lagen om valfrihet. (Gissar att han menar att de inte skall behöva tillämpa lagen.)

Valfrihet är viktigt för kommunerna alltså – men inte för människor, om Löfven får bestämma. Men den valfrihet som är viktig att värna är medborgarnas, inte just kommunernas.

Han motiverar detta: “Det är väl sällan så att medborgarna kräver tio utförare till.” Men lagstadgad rätt att etablera alternativ ger knappast störst effekt i Stockholm, Nacka eller andra kommuner där det redan finns många alternativ. Det ger störst effekt i de ofta mindre kommuner som traditionellt försökt stoppa alla alternativ och som varken har friskolor eller alternativ inom vård eller omsorg.

Ju färre alternativ det finns – desto mer brukar socialdemokratiska kommunpolitiker vara mot just alternativ.

Det är också i mindre utflyttningskommuner som elevbristen Löfven nämner blir tydlig. Samtidigt kunde skola, vård och omsorg av hög kvalitet kunna stärka dessa orters attraktionskraft.

Egentligen handlar dagens utspel mer om intern manövrering inför kommande debatt om “vinster i välfärden”, än om att Löfven försöker lösa ett stort samhällsproblem av för stor valfrihet för elever, äldre och patienter.

Intressant nog var miljöpartiet drivande när vi våren 2006 införde fri etableringsrätt för förskolor. Undrar hur dom, som alltid värnat friskolor och alternativ, ser på Löfvens nya “Lagen om inskränkning av människors valfrihet”.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5324309

Annons