Försvara elever mot mobbning

Bara den som helt saknar hjärta kan undgå att agera mot mobbning.

Jag ser om filmen “Bully” på Svt1. Den borde vara obligatorisk för alla i skolans värld.

Mobbning är det klenaste jag vet, när många starka ger sig på en ensam svag. För det är så forskningen säger att det ofta är. De som ger sig på andra är inte själva svaga, utan får en kick av att ge sig på andra. De är senare i livet överrepresenterade i drogmissbruk, våld och kriminalitet. Och sedan finns svansen…

De som utsätts är däremot ofta “svaga”. Killar kan vara fysiskt svagare, men det är känsligheten det handlar om. De tar åt sig. De blir sårade. Därför är de effektiva att ge sig på.

Att möta mobbning kräver kunskap. Kunskap om hur mobbning upptäcks och stoppas kan göra så att vuxenvärlden inte tittar bort – för så upplever alltför många barn att det är. Men det krävs också ledarskap och ansvarsutkrävande av skolan och av enskilda. Mobbning är ofta brott – misshandel, olaga hot, förtal etc och skall bemötas som det.

Mobbning är inte ödesbestämt. Det är inte oundvikligt eller opåverkbart. Tvärtom visar forskningen att skolans sociala klimat gör att mobbningsfrekvensen i högsta grad är påverkbar av skolan.

Framförallt är mobbning aldrig den drabbades fel.

Alla lärare, skolledare, vaktmästare, bespisningspersonal och skolpolitiker borde utbildas i forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbning och skolan åläggas att använda dem.

Skolan har haft för stor frihet att arbeta som den vill och politikens bristande krav har lett till att tusentals barn farit illa i onödan. Barn är via skolplikten skyldiga att vistas i en miljö där vuxna inte garanterar deras säkerhet.

Läs gärna professor Dan Olweus forskning, ta del av arbetet i Sollentuna och Helsingborg, följ “Måns Jenningers minnesfond” på Facebook.

100.000 barn tros vara mobbade i den svenska skolan.

Jag kan aldrig förlika mig med det.

http://www.svt.se/dox/bully