24 Archer beställda

Sverige och Norge har beställt 24 nya och mycket moderna Archer-enheter vardera. Det Archersystem som nu kommer är på flera sätt överlägset det gamla artilleriet.

En viktig faktor är dess rörlighet. På någon minut kan Archer komma körande, stanna och göras klar för avfyrning. På någon minut kan den sedan lämna platsen efter avfyrat skott.

Ett mer stationärt artillerisystem kan sannolikt räkna med en överlevnadstid på minuter, gissar jag, mot en avancerad motståndare. Därefter har det lokaliserats med artilleriradar och bekämpats. När en fiende uppträder så mot Archer står den inte längre kvar på platsen att bekämpa, eftersom pjäsen är integrerad på en dumper och så rörlig.

Men Archers fördelar är fler, både vad gäller skydd för personalen, informationsteknik och laddning.

Generellt är det vid anskaffning av nya system alltid en avvägning hur länge utgående system skall bibehållas. Det är såklart en fråga om ekonomi, men i hög grad också om Försvarsmaktens förmåga att använda två system samtidigt och att integrera det nya. Personal måste växlas från det gamla till det nya systemet. (Helikopterpiloter och tekniker måste t.ex. utbildas på nya inkommande system) Ibland kan det vara så att det gamla systemet är givarsystem till det nya, när det vidareutvecklas (Gripen har byggts om från A/B till C/D, vilket också delvis gäller för Archer.)

När det gäller artilleri har Sverige beställt 24 nya Archersystem, som är på ingående. De har en bättre förmåga än sina föregångare. Antal kan alltid diskuteras, det lämnar jag till nuvarande försvarspolitiker, men är aldrig den enda relevanta variabeln och en växling mellan gammalt och nytt måste alltid hanteras.

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Materiel-och-teknik/vapen/haubits-77-B-Dumper/

Annons
%d bloggare gillar detta: