Glöm inte Afghanistanveteranerna

Afghanistanveteranerna får inte glömmas.

Insatsen ISAF i Afghanistan är under neddragning inför 2014. Afghanistan diskuteras inte längre så frekvent i politik och media – i vart fall inte i jämförelse med hur det var för några år sedan. Svenska soldater är numera sällan inblandade i stridigheter.

I bästa fall beror detta på att motståndet fått svårare att verka på grund av den internationella insatsen. I sämsta fall beror det på att talibaner och andra grupperingar inväntar ISAFs slut och hemtagning av de internationella trupperna.

För mig är det viktigt att understryka att den svenska närvaron har gjort skillnad. Tusentals unga svenskar har lagt lång tid av sina liv och genomgått betydande utmaningar för att hjälpa landet till en bättre framtid. Utan detta skulle ingen neddragning alls kunna ske.

Minskad debatt och rapportering om insatsen får inte innebära att den glöms, eller att soldaternas insatser kommer i skymundan. Jag tycker att erfarenheter av tidigare insatser nog har varit att de alltför snabbt försvinner ur det allmänna medvetandet och att det kan uppfattas som underligt för de som medverkat.

Sverige har förlorat fem unga människor i Afghanistan och flera har skadats. Jag pratade länge igår med en anhörig till en av de soldater vi så tragiskt förlorat. Det var ett mycket värdefullt möte.

De som deltagit har varit i Afghanistan för att de sett vikten av insatsen och för att de velat göra en viktig insats för sitt land. Insatsens vikt är något som politiken ofta har understrukit.

I ansvaret för insatsen ingår att stödja de som verkar i den nu och att minnas de utomordentliga insatser som svenska soldater har gjort genom åren. ISAF varken kan eller får bli en bortglömd insats.

Annons
%d bloggare gillar detta: