Archive for april, 2013|Monthly archive page

Risk för nya robotprov

Dessvärre skulle det vara förenligt med nordkoreansk logik och tidigare uppträdande att genomföra ett missiltest, i en någorlunda nära framtid.

Det spekuleras i internationell media om en missil denna gång skulle kunna sändas iväg i en riktning som gör att den passerar ovanför Japan. Så har nämligen skett förr. Japan har de senaste åren också blivit allt mer oroat av Nordkoreas agerande.

Det förefaller som att USA tar situationen på stort allvar och vidtar åtgärder som ligger utanför det normala för att skydda t.ex. Guam. Försvarsministern Chuck Hagel har markerat att hot av den karaktär som Nordkorea uttalat måste tas på allvar.

Idag kom uppgifter om att Nordkorea flyttat en medeldistansmissil, av Musodan-typ till Östkusten. Detta kan också tyda på kommande provuppskjutning. Ingen vill tro på mer, ingen kan utesluta det, men jag vet ingen som idag bedömer att något mer kommer att ske.

Bakom de senaste dagarnas nordkoreanska kodspråk om att landet kan utföra en “avancerad, mindre, lättare och diversifierad kärnvapenattack”, så ligger att man vill signalera till omvärlden att man har teknik som möjliggör så små stridsspetsar att de kan bäras av t.ex. långdistansrobotar. Huruvida det verkligen är så att man har operativa vapen av den typen är dock synnerligen diskutabelt. Få, om någon, tror nog att så är fallet.

När jag var i Sydkorea våren 2011 träffade jag försvarsminister Kim Kwan-jin, som syns i svensk media nu, utrikesminister Kim Sung-hwan och den förre presidentens utrikespolitiska rådgivare Chun Yung-woo.

Nordkoreas traditionella taktik att söka upptrappning för att nå eftergifter från omvärlden har inte fungerat. De saknar en strategi för att reversera situationen. Det må vara svårt att förstå, men för Nordkorea framstår sannolikt en amerikansk invasion som ett hot som finns på riktigt. De har noterat vad som hände regimerna i Irak, Libyen och Afghanistan. Men fruktar man att andra länder skall agera så borde det rationella vara att avstå från att hota andra, inte att hota andra med krig.

Annons