Kommande ledarskifte i Kina

Media rapporterar idag om hur den kinesiske advokaten Gu Kailai dömts skyldig till mord. Hon får villkorligt dödsstraff, sannolikt omvandlat till livstids fängelse. Jag mot dödsstraff i alla dess former, i alla länder det förekommer, och det får jag skriva mer om i annat inlägg.

Men Gu Kailai är gift med Bo Xilai, tidigare kinesisk handelsminister, partichef i miljonstaden Chongqing och under en lång tid utpekad som en av Kinas riktigt mäktiga framtida ledare.

Bo Xilai var värd, när jag som handelsminister besökte Kina 2007.

Bo Xilai har sedermera anklagats för korruption, fråntagits sina uppdrag och ingen har väl egentligen sett till honom sedan affären och anklagelserna mot hans hustru inleddes.

Rättegången har varit politiserad, detta sagt utan någon kännedom alls om huruvida Gu Kailai är skyldig. Det är nämligen hela rättsväsendet i Kina. I grunden handlar det hela om en brittisk man, som tragiskt berövats livet.

Gu Kailai var tidigare själv tillskyndare av Kinas snabba, ’effektiva’ rättegångar med närmast omedelbar verkställighet av straffen. Nu är hon själv föremål för dem. Hela affären, som rört om rejält i Kinas politiska system, kan ses också som en del i det förestående maktskiftet i Kina. Bo Xilais stjärna är släckt, i alla fall för nu.

I Kina har många av dagens ledare genom släktingar kopplingar till tidigare generationer ledare, tex under Maos tid. Många förlorade sina fäder under tidigare generationers maktkamper och under Kulturrevolutionen. Bo Xilai är del av denna nuvarande och historiska ledarelit.

Bilden är att Bo Xilai sågs som populistisk, han flirtade med gammelkommunistiska stämningar. Modern i sin kommunikation, gammal i sitt inrikespolitiska budskap, blir min reflektion. Många var rädda för ekon från kulturrevolutionen. Kina balanserar mellan ekonomisk framgång och social oro, bland dem som inte fått del av utvecklingen.

Han blev partichef i miljonstaden Chongqing 2007 och har påtagligt hårdhänt agerat mot korruption. Men anklagas alltså själv för det, liksom för att bygga en alltför stark personlig maktbas.

Mötet jag hade med Bo Xilai 2007 var synnerligen rakt. Han förklarade att ingen skulle tala om för Kina hur man skulle agera och sedan förvänta sig handelsfördelar. Jag förklarade att tillträde till våra marknader inte bara styrs av handelsavtal, utan av vad människor tycker om brister i sociala villkor och mänskliga rättigheter i Kina.

Inte sällan prövar kinesiska politiker som Bo Xilai om västerländska politiker är på riktigt och till den ekonomiska stormakten vågar säga vad man tycker. Gör man inte det viftas man bort, gör man det vinns respekt som ger grund för dialog. Samtalen blev sedan konkreta.

Det finns säkert anledning att återkomma till mötet med Bo Xilai. Idag kan man konstatera att hans fru om hon varit vanlig kinesisk medborgare säkert skulle ådömts dödsstraff, utan villkorlig dom som ger möjlighet till omvandling till livstids fängelse.

Det hela beskrivs som den största politiska skandalen i Kina på decennier. Att förstå vad som har hänt är inte alldeles lättgenomträngligt.